Vitiligo nedir, nasıl tedavi edilir

VİTİLİGO NEDİR

Vitiligo, normal deri üzerinde pigment kaybı sebebi ile düzensiz beyaz alanların bulunduğu bir deri hastalığıdır. Genelde edinilmiş bir durum olarak görülen vitiligo, herhangi bir yaşta ortaya çıkabilmektedir. Ancak, belirli genetik özelliklere sahip ailelerde hastalığa yatkınlık görülmektedir. Vitiligo açık renkli kişilere kıyasla koyu tenli kişilerde daha belirgindir. Vitiligo’nun nedeni tam bilinmemektedir pigment üreten melanosit hücreleri olan melanositlerin deri veya çevre dokulara hasar vermeksizin seçici kaybına bağlı olarak otoimmünite üzerinde durulmaktadır. Lezyonlar düz, pigmentasyonsuz ve koyu sınırlı olarak görülmektedir. Sınırlar tam olarak tanımlanabilmektedir, ancak düzensizdir. Sıklıkla etkilenen bölgeler yüz, dirsekler ve dizler, eller ve ayaklar ve genital bölgedir. Ayrıca, travma ve basınç görmüş bölgeler de etkilenmektedir. Vitiligo hastalığından korunma yolları bilinmemektedir Semptomlar arasında aile öyküsü belirten vitiligo, birden veya aniden gelişen düz, doğal desenli pigment kaybına uğramış deri bölgeleri görülmektedir. Vitiligo olgularının çoğu tedavi edilmeden deam etmektedir Fizik muayene ve sorgulama tanı konması için yeterlidir. Ek bir tanı yöntemine başvurulmasına gerek duyulmaz. Hastalar, fotosensitize edici bileşikler verildikten sonar ultra-viole ışığa maruz bırakılmaktadırlar yöntemleri zor ve tam olarak etkin değildir. Topikal veya oral 8-metoksipsoralen veya trimetilpsoralen tedavileri kısmi pigmentasyon sağlamak amacıyla birden fazla defa verilmelidir. Hastalığın gidişatı değişkendir. Bazı bölgeler pigmentasyon kazanabilir, fakat yeni diğer bölgeler oluşabilir. Pigmentasyon kaybı ilerleyici olabilir. Güneş yanığı gibi komplikasyonlar sıklıkla görülebilirken, vitiligo pernisyöz anemi, hipertiroidizm ve Addison hastalığı gibi sistemik hastalıklar ile ilişkili olabilir.

Cildin rengini belirleyen nedir

Melanosit adı verilen hücrelerde üretilen melanin pigmentidir.

Sebepleri nelerdir Cildin rengini belirleyen melanin pigmentlerini üreten melanosit hücrelerinin kaybı sonucu vitiligo oluşur.

Kimlerde görülür

Genellikle genç ergenlikte başlar.Toplumda %1–2 oranında görülür.

Vitiligo bulaşıcı mıdır

Hayır.Bulaşıcı bir hastalık veya alerji değildir diğer insanların sağlığı için bir tehdit oluşturmaz.

Vitiligo hastalığı arttıran sebepler

Sıkıntı,stres,ateşli hastalıklar ve güneş ışığı artışa sebep olabilir.

Vitiligo ya güneş ışığı zararlı mıdır?

Vitiligolu deride güneşe karşı doğal savunma yeteneği kaybolmuştur.

Bu alanlarda kolaylıkla güneş yanığı gelişebilir.

Güneş yanığı,çeşitli çarpma ve süertmeler yeni vitiligo alanları geişmesine neden olabilir.Bu nedenlerle en az 25 faktörlü bir güneş koruyucu devamlı kullanılmalıdır.

Vitiligo vücudun hangi bölgelerinde görülür

Vücudun herhangi bir bölümünde oluşabileceği gibi en sık

yüz,kollar,dudaklar,eller,kollar,bacaklar ve genital bölgelerde görülür.

ÇOCUKLARDA VİTİLİGONUN TEDAVİSİ

Çocuklarda genellikle agresif tedaviler uygulanmaz. Güneşten koruyucular veya kamuflaj en iyi tedavi yöntemidir. Lokal kortikosteroidler dikkatli gözlem altında kullanılabilir. PUVA tedavisi 12 yaşın altında tavsiye edilmez ve bu tedaviye başlamadan evvel riskleri ve faydaları dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.

PUVA -PUVA denen bir tedavi yönteminde hastaya psorelen içeren bir hap verilir. Psorelen deriyi ışığa hassas hale getirir. Daha sonra hasta morötesi ışığın bir tipi olan ultraviyole A ışığına maruz bırakılır. Bu tedavi için özel ekipman gerekir. Yüz, üst kol, üst bacak, gövde gibi alanlarda % 50-70 oranında iyileşme olur. Eller ve ayaklar ise tedaviye kötü cevap verir. PUVA tedavisi Dermatoloji Uzmanının gözetiminde yapılmalıdır. Güneş yanığına benzer şikayetler görülebilir. Uzun vadede deride çillenmeye ve cilt kanseri riskinin artmasına neden olabilir. UVA göze de zararlı olduğundan UVA filtresi olan gözlükler seans sırasında ve dışarı güneşe çıkıldığında kullanılmalıdır. Bu gözlüklerin kullanımı katarak gelişimini engeller. 12 yaşın altında, hamilelerde ve bebek emziren kadınlarda PUVA tedavisi uygulanamaz.

Dar bant UVB – Bu tedavi şeklinde haftada 2-3 seans bir kaç ay boyunca tedaviye alınır Bu tedavinin şu an geniş kullanımı yoktur. Butedavi yöntemi özellikle çocuk hastaları tedavi etmekte kullanılabilir.

Grafting – Normal sağlıklı derinin sağlıksız alana cerrahi yollarla aktarılması (grafting) az sayıda hastada faydalı olabilen bir yöntemdir. Ayrıca hastalıklı alanın tamamında homojen bir renk dönüşü olmaz.

Vitiligo hastalığının klasik tıptaki tedavi yöntemleri nelerdir?

Lokal Tedaviler: Özellikle lokal steroidler, topikal kalsipotriol vb. çeşitli tedaviler

Sistemik Tedaviler: PUVA-SUP, Vitamin tedavileri, steroid, vb.

Kozmetik Kapatıcılar

Depigmentasyon

Repigmentasyon

Cerrahi Tedavi seçenekleri

Bunlar;

Repigmentasyon : Normal deri rengine dönüş

Depigmentasyon : Az kalmış olan normal renkteki alanların rengini açmak

Multiclear : hedeflenmiş ışık ile foto temizleme sistemi, Vitiligo hastalığının tedavisinde yeni ve gelişmiş bir terapi yöntemi olarak kullanılmaktadır.Fiber optik iletim sistemi sayesinde sadece hastalıklı bölgeye uygulanır ve böylece normal kabin tedavisi sisteminde uygulanan ultraviyole tekniğinde olduğu şekilde sağlıklı bölgelere ışık verilmez. Dolayısıyla sağlıklı bölgelerde yan etki oluşması en az orana düşürülmüş olur. Hastalıklı alanlarda yüksek dozlar uygulanarak tedavi seansları azaltılır.

Lokal Tedavi krem tedavileri sınırlı alanlarda vitiligosu olanlarda uygulanır. Kısmen tedaviye cevap alınır. En sık kullanılan kortizonlu kremlerdir. Çok yaygın ve uzun süre kullanımlarda ve yüz gibi derinin özellikli olduğu bölgelerde yan etkiler dikkate alınmalıdır. UVA Psoralen içeren ilaçlarla birlikte ultraviyole A tedavisi uygulanır.

Psoralen, gözleri ışığa duyarlı kıldığından günbatımına kadar güneş gözlüğü kullanılmalıdır. UVB özel lambalar yoluyla seanslar halinde uygulanır. Lokal tedaviyle birlikte kullanılabilir.

Greftleme normal derinin vitiligolu alana nakledildiği cerrahi bir yöntemdir. Sınırlı bir hasta grubuna uygulanabilir. Depigmentasyon vitiligosu çok yaygın olan hastalara uygulanır. Hastalıksız deri alanlarının da rengi açılır.

Makyaj boya Kolay ve güvenlidir. Tüm deri renklerine uygun su geçirmeyen kozmetikler mevcuttur. Görünümü geçici olarak düzeltirler. Fakat kalıcı bir çözüm sağlamaz.

VİTİLİGO KESİN OLARAK TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Günümüzde vitiligonun nedeni bilinmemektedir, bununla beraber hastalığın ailesel bir özelliği vardır. Hastalığı tedavi edecek çeşitli yöntemler bulunmasına rağmen, hastalığın kesin bir tedavisi yoktur. Vitiligo ile ilgili yapılan araştırmalar halen sürmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir